امروزه با حجم بالای اطلاعات موجود در سیستم های شخصی روبرو هستیم که گاها "تماما" مهم و حیاتی هستند، خصوصا فایل های شخصی!

و از طرفی اطلاعات کاری و شرکتی که تعهد و اعتبار و بیزینس ما را در پی دارد نیز در جای خودشان بسیار مهم و حیاتی هستند.و از بین رفتن هر کدام از این اطلاعات برای هر فردی میتواند یک کابوس تلخ باشد!

از طریق حملات ویروس ها، باج افزارها، کرم ها و مشتقات آنان (بسته به نوعشان امکان ریکاوری اطلاعات متغیر است) ، آسیب دیدگی هاردتان این اطلاعات ممکن است از بین رفته و حتی امیدی به بازگردانی آنان و حتی بخشی از آن ها هم نباشد!

برای جلوگیری از این دست حملات و آسیب ها باید نکات ایمنی در سطح سیستم شخصی خود و شبکه اینترنتی که در آن تردد دارید را رعایت کرده تا از اطلاعات خود محافظت نمایید.

free_cloud_storage

ادامه مطلب
منبع : تجربیـــات و آموختـه های من |سرویس های ذخیره سازی ابری
برچسب ها : اطلاعات